150 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo!

Hayvan Figürleri ve Sembolizm

MiaMantra.com' da en başından beri hikayesi olan ürünler sunmayı tercih ediyor ve bu hikayeleri araştırıp sizlerle paylaşmaktan keyif alıyoruz. Sitemizde sık rastlanan ahşap/reçine hayvan figürlerinin sembolik ve totem hayvanı olarak yorumlanışlarını sizler için bu yazımızda derledik, zevkli okumalar!

MiaMantra'nın tüm el yapımı ahşap hayvan heykellerini incelemek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Aslan:

Aslanlar, hepimizin bildiği haliyle her şeyden önce liderlik, güç, kudret, hükümdarlık, asalet ve cesaret sembolüdürler. Daha derine inildiğinde aslan sembolü genellikle yüksek idare mekanizmasının hükümdarlığını, egemenliğini, iktidarını, kudretini ve yeryüzündeki icra gücünü simgelemektedir. Eski Mısır’da ise Tanrı Ra’nın ilahi irade temsilidir. Çin Budizminde aslanların insanları hayalet ve şeytanlardan koruduğuna inanılır. Totem hayvanınızı aslan olarak seçtiyseniz alışılmadık bir gücü ve canlılığı, hayatta kalabilme yetilerinizin ne kadar yüksek olduğunu size hatırlatacaktır. Aslan figürü taşıyan ürünlerimiz: (Ürünlerin üzerine tıklayarak ilgili ürünün sayfasına gidebilirsiniz.) 

Kartal:

Yırtıcı kuşların en güçlüsü olan kartal, çok yükseklere çıkabilen ve buna rağmen yeryüzündeki her şeyi bütün detaylarıyla görebilen bir kuş olması ile bilinir. Öyle ki karada yaşayan aslanın havadaki özdeşi olarak kabul edilir, bu yüzden de bazen aslan başı ile simgelendiği görülür. Pek çok sembolde ve alegoride kartal bir kurban taşırken betimlenir. Bu totem hayvanı sembolizminde, daha alt seviyeli varlıkların, güçlerin, içgüdülerin daha yüksek güçler için feda edilmesinin sembolüdür. Güneşle ve dişil doğayı dölleyen eril eylemle özdeşleştirildiğinden kartal aynı zamanda babayı simgeler. Bunun yanısıra cesur uçuşuyla, hızıyla, gök gürlemesiyle ve ateşle karakterize edilir; bu yüzden de kahramanlık asaletini işaret eder. Uzakdoğu’dan Kuzey Avrupa’ya kadar kartallar tarih boyunca gücün ve savaşın tanrılarıyla özdeşleştirilen hayvanlar olmuşturlar; Vedik geleneğe göre, kartal aynı zamanda haberci olarak da önemli bir semboldür. MiaMantra'da çeşitli ölçülerde el yapımı kartal heykelciği bulabilirsiniz. Büyük boy heykeller için ise info@miamantra.com'dan bize ulaşabilirsiniz!

 

MiaMantra'nın tüm el yapımı ahşap hayvan heykellerini incelemek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Deve:

Ortadoğu ve Afrika'nın birçok bölgesinde yaşayan ve Türkiye'de de hepimizin yakından görmüş, tanımış olduğu develer sembolizm açısından bakıldığında, çok iri yapılarına rağmen sakinliği, dayanıklılığı, çalışkanlığı ve gücü temsil ederler ve bu figürü yaşam alanlarımızda konumlandırmak bize içimizde varolan bu özelliklerimizi sürekli hatırlatacaktır.

Kobra:

Hayvanlar arasında en korku salanlarından sayılan yılanların en ölümcül türlerinden biri olan Kobra, sembolizmde insanın içindeki potansiyeli en iyi şekilde dışarı çıkarmasını, gücü, ve öldürücü olduğundan başka bir faza geçmeyi, yani mutlak değişimi temsil eder. Buna ek olarak çok hızlı aksiyon alabilmeyi, tehlikelerden korunmayı, saklanmış ve ortaya çıkarılmayı bekleyen bilgeliği gösterir. Hint mitolojisinde ve eski Mısır'da yılanlar kutsal / yarı-tanrı kabul edilirlerdi, günümüzde ise hala Hindistan’da yılanları, özellikle kobraları kutsal sayan ve dans ettiren halka sıkça rastlanır. Antik Mısırda ise tahtın, krallığın ve firavunun tanrısallığının sembolüydüler.Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Tavşan:

İnsanlarla ilişkisi tarih tavşan, Budist mitolojisinde Buda ve tanrılarla ilişkili bir hayvandır, Göktürklerde uğurlu sayılmış ve bolluk simgesi olmuştur. Sembolizmde iyi şans, doğurganlık, zeka ve yaratıcılıkla ilişkilendirilir. Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

At:

İnsanlarla ilişkisi tarih öncesi medeniyetlere dayanan atların sembolizmde de yeri oldukça büyüktür. Savaşta, göçte, tarımda, üretimde insanlığa ve medenileşmeye katkıları azımsanamayacak kadar büyük olan bu hayvanlar, gücü, asaleti, sadakati, onuru, zaferi ve fetihleri temsil eder. Romalıların, hayatın devamını ve yeniden doğuşu temsil ettiğine inandıkları için tanrılarına atları kurban olarak adadıkları bilinir. Amerikan yerlilerinde ise atlar ayakları yere basan dünyevi güçlerle ruhani güçlerin birleşimini simgeler ve kutsal kabul edilir. MiaMantra'da at objelerine severek yer veriyoruz:) Özel yapım büyük at heykelleri için bize info@miamantra.com'dan ulaşmayı unutmayın!Ürün sayfalarına, fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

    

 

 

MiaMantra'nın tüm el yapımı ahşap hayvan heykellerini incelemek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Ejderha:

Sembolizmde, muhtemelen herşeyden çok Orient ile ilişkilendirilmekte olan ejderhalar tarihte imparatorların kendi sembolü olacak kadar mutlak zaferi ve gücü çağrıştıran bir hayvan olmuştur. Doğadaki tüm elementlerin ustası olarak görülmüş; çeşitli kaynaklarda ağzından ateş, zehir veya buz saçması ile hafızalara kazındığı için hem hayat verebilen hem ölüm saçan güçleri temsil etmiştir. Doğu kültürlerinde bilgelik ve uzun ömürlülük ile de ilişkilendirilirken, Türk kozmoloji mantık ve düşüncesine göre de evreni iki ejderhanın çevirdiğine, ve Zaman Tanrısı olarak da bilinen ejderhanın evren hakimiyeti ile alakalı olduğuna inanılmıştır. Ahşaptan ince işçilikle Endonezya'da üretilmiş ejderha figürü taşıyan ürünlerimizin bazıları için fotoğraflara tıklayın!

Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Kurbağa:

Kurbağalar, Uzakdoğu kültürlerinde iyi şans ve bereket ile özdeşleşmiştir. Sembolizmde ise kurbağalar mistik bir hayvan olarak görülürler; duygular ve bakış açılarının derin bir perspektif kazanmasını, ve bizi rahatsız eden duygulardan mental ve fiziksel olarak kurtulmayı, yani sıçrayışı temsil ederler. Kurbağalar zehirli bir çevrede yaşayamadığından, içimizde bizi zehirleyen ve rahatsız eden duyguların dışa vurumunu ve geride bırakılması gerektiğini hatırlatırlar. MiaMantra'nın kurbağalı ve şans getirdiğine inanılan bazı ürünleri aşağıda! Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Gergedan:

Gergedanlar, dünya üzerindeki en büyük memeli hayvanlar arasında olduğundan güçlü bir fiziksel imaja sahiptirler ve ilk izlenimde bu hayvanları alışılmışın çok dışında olan boynuz yapısı ile hatırlarız. Sembolizmde ve totem hayvanı olarak iyi bir yargının, özgürlüğün, atik hareket edebilmenin, iç huzurunun ve akıllarda kalan enteresan boynuz yapısından dolayı gelenekselin dışında olmanın temsilcisidir. Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

İguana:

İguanalar, genellikle tembel bir sürüngen ilk izlenimi verse de, esasında yetinmeyi çok iyi bilen ve huzurlu bir karaktere sahiptirler. Avlanmak ve beslenmek dışında pek hareket etmemeleri ve sükunetleri sembolizmde tembellik olarak değil, mutluluk ve sonsuz kabullenme yetisi ile ilişkilendirilir. Yaratılışları ve renk değiştirmeleri nedeniyle zaten varlıkları oldukça sanatsaldır. Ayrıca bulunduğu ortama göre kamufle olabilmeleri hızlı tepki verebilme ve önlem alabilmeyi temsil eder; detaylara dikkat etmeyi, çevresine hızlıca uyumlanabilmeyi, sabır, anlayış ve nezaketi vurgular. İguana totem hayvanı basitçe hepimize temel olanla, azla yetinmeyi ve bundan mutlu olup sahip olduklarımızı takdir etmeyi hatırlatmalıdır. Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Fil:

Filler Hinduizm'de kutsal kabul edildikleri gibi başka inanışlarda da bu hayvanların bereket sembolü olduklarına veya fil heykelciklerinin yaşam alanlarımızı kötü enerjilerden koruduğuna inanılır. Gerçek hayattaki dev boyutlarına rağmen fillerin sessiz gücü ve etrafa nazik bir enerji yaydıklarında çoğumuz hemfikirizdir. Filler başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi olguları temsil eder. Filli objelerin Feng Shui öğretisine göre dekorasyonda kullanım şekilleri için bir önceki blog yazımıza göz atmayı unutmayın :)

MiaMantra'nın onlarca filli ürününü görmek için buraya tıklamayı unutmayın :)

Maymun:

Maymunlar, totem hayvanı olarak yorumlandığında, eğlendirici kabiliyetleri ve iyi niyetli bir espri anlayışını sembolize ederler. Güçlü tutkuları, sosyalleşme ve yüksek anlama yeteneklerini ve güçlü bağlanmayı temsil ettikleri gibi, özelikle aile ve yakınlarına zarar gelmemesi için önemli koruyucu içgüdüleri olmaları ile bilinir.

Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

MiaMantra'nın tüm el yapımı ahşap hayvan heykellerini incelemek için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Ayı:

Boğa çağlar Çoğu Şamanik gelenekte ayı, tıp, şifa ve bilgelikle ilintilendirilmiştir. Hepimizin bildiği hali ile kuvvet ve cesaret timsalidir ve mitolojide savaşla ilgili tanrılarla bağlantılıdır. Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Boğa:

Boğa çağlar boyunca farklı kültürlerce yeniden doğuşu, yeniden başlangıcı simgelemiştir. MÖ 4500 yıl önce evcilleştiği bilinen boğa ya da öküzler, Anadolu ve Mezopotamya çevresinde, güç ve üreme, toprak ve tarım üzerinde etkili olmuştur. Eski Mısır’da boynuzları arasında bir güneş ve bir ay diski taşıyan Apis (Boğaların Tanrısı), ölüm ve yeniden doğum tanrısı olarak da kabul edilir. Gücü ve koruyuculuğu temsil ettiğinden Anadolu’nun pek çok yerinde önümüze çıktığı gibi, dünyanın başka yerlerinde de ev duvarlarının yüksek noktalarına boğa başları, boynuzları asılmaktadır. Ürün sayfasına fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Kaplumbağa:

Kaplumbağaların özellikle Doğu kültürlerinde uğurlu hayvanlar olduğuna inanılır ve bu sakin hayvanın sembolizmde anneliği, yaratılışı, uzun ömürlülüğü, emin olmayı, kararlılık ve istikrarı sembolize ettiği bilinir. Uzakdoğu kültürlerinde uzun ömrün ve kozmik düzenin temsilcisi olduğuna; Kızılderililerde, Hindu ve Çin kültürlerinde dünyayı dengede tuttuğuna ve yeryüzünün antik bilgeliğinin temsilcisi olduğuna inanılır.

MiaMantra'nın kaplumbağalı ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Baykuş:

Eskilerden beri aklımıza yer etmiş uğursuz ününe rağmen son zamanlarda değeri anlaşılan ve moda dünyasında da sıkça kullanılmaya başlanan baykuş figürü esasen bilgeliğin timsalidir. Aynı zamanda başarının ve şansın anahtarı olarak görülür. Baykuş Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, barış ve savaşın tanrıçası olarak bilinen Athena'nın sembollerinden biridir. Kızılderili inançlarına göre ise yine bilgelik, algı, ayırt etme ve hileyi anlama özelliklerinin öğreticisi olarak düşünülür. Baykuşların tüylerinin Kızılderililerce şifa amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

MiaMantra'nın baykuşlu ürünleri için bu linke tıklayabilirsiniz:)

Timsah:

Soğukkanlılıkları ve ürkütücü dev çeneleriyle bilinen timsahlar, totem hayvanı sembolizminde bize hayatta her zaman nezaketli ve yumuşak huylu olamayacağımızın hatırlatıcısıdırlar. Cesaret, güç, onur, korku, hız ve sabrı temsil ettikleri gibi, her zaman fazlasıyla tetikte olma, keskin bir vizyona ve stratejiye sahip olma gibi özelliklerle tanımlanırlar. Sembolizme göre bizlere de tetikte kalmamız ve keskin bir vizyon ve dengeye sahip olmamız gerektiğini anımsatırlar.

MiaMantra'nın timsahlı ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Komodo Ejderi:

Komodo ejderi ülkemizde pek duyduğumuz, rastladığımız bir hayvan olmasa da belgesellerden tanıyor olma ihtimalimiz yüksektir. Genelde hayatta kalma becerileri ile bilinen dev bir kertenkele olarak bilinir. Sembolik anlamı, çok az eforla yüksek seviyede hayatta kalma becerisine sahip olmak, hızlı karar ve aksiyon alabilmek ve küçücük fırsatları bile kaçırmadan değerlendirebilmektir. Ayrıca odaklanma becerisini, başladığı işi mutlaka ve yüksek özgüvenle bitirmeyi temsil eden bir totem hayvanıdır. 

MiaMantra'nın komodo ejderli ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Geyik:

Geyik totemi farklı kültürlerce benimsenmiş olup bu hayvanın kutsal, güçlü ve bir o kadar da nazik bir enerjisi olduğuna inanılır. Bazı kültürlerde yeniden doğuşu, bazılarında ise nezaketi ve hayatın zorlukları ile sabırla, hassasiyetle ancak hızlı aksiyonlar alarak mücadele edebilme gücünü temsil etmektedir. Dekorasyonda da geyik ve geyik başı sevilen objeler olarak kullanılmakta ve temsil ettiği anlamların güzel enerjisini yaşam alanlarımıza taşımaktadırlar.

MiaMantra'nın geyikli ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Zebra:

Zebra harika bir düzende, eşsiz bir patterne sahip olması ile diğer hayvanlardan kendini her ortamda ayırır. Genelde siyah/kahverengi beyaz çizgiler ve çok hızlı aksiyona geçebilme özelliği ile avcılarının kafasını karıştırdığı bilinir, ve neredeyse doğduğu andan itibaren ayakları üzerinde durabilir, yani aynı zamanda dengeyi temsil eden bir totem hayvanıdır. Sembolizmde zebralar hızlı aksiyon alabilmeyi, seri hareket etmeyi ve yola çıkış noktamızdan varılacak hedefe doğru neden yola çıktığımızı bilmeyi temsil ederler.

MiaMantra'nın zebralı ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Bizon/ Bufalo:

Bufalo veya Bizon, sembolizmde bolluk bereketin, iyi sağlığın ve gücün temsilcisidir ve Amerikan yerlileri arasında kutsal kabul edilerek saygı duyulan bir hayvandır. Çok büyük ve ağır bir kütlesi olmasına rağmen çok hızlı hareket edebilir ve uzun mesafeler katedebilir; bu nedenle hayatta kalmanın da sembolü olmuştur ve güçlüklere karşı hayatta kalabilmek için savaşmaktan asla kaçınmaz. Aynı zamanda kendisini ailesine adamışlığı ve sürüsünü koruyuculuğu ile anılan bir totem hayvanıdır. Bufalo kafası ile dış veya iç mekan farketmeksizin dekorasyonunuzda eklektik bir hava yaratabilir ve totemi ile koruma altında, güvende hissedebilirsiniz.

MiaMantra'nın bizonlu ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz:)

Zürafa:

Zürafaları zarif yapıları ve uzun boyunları ile tanırız; kararlı bir şekilde ancak sessiz sakince en uzun ağaçlardaki en uzak yapraklara erişebilirler. Sembolizmde bu hayvan, hayatta her zaman en iyiye ulaşmayı hedeflemeyi, kalabalıklar arasında sessizce ve kararlı şekilde yükselmeyi, farkedilmeyi ve uzak ufukları herkesten daha iyi görebilmeyi temsil eder.

MiaMantra'nın zürafalı ürünleri için bu linke tıklayabilirsiniz:)

Yunus:

Yunuslar, spiritüel anlamda yorumlandığında uyumu, dengeyi, içgüdüler ve iç ses ile doğru hareket edebilmeyi, yüksek koruma güdülerini temsil ederler. Oldukça zeki olmaları ile bilinirler ve aynı zamanda insanlar dahil tüm doğayla barış içindedirler. Totem hayvanı olarak ise oyuncu, eğlenceli, uyumlu, barışçıl ancak iç dünyalarında bir o kadar güçlü insanların sembolü olarak yorumlanabilir. Ürün sayfalarına fotoğraflara tıklayarak ulaşabilirsiniz!

 

 

Balık:

Balıklar sembolizmde hisleri, duyguları, geçişleri, yön bulmayı ve güzelliği temsik eden hayvanlardır.  MiaMantra'nın tüm balıklı ürünleri için buraya tıklayın!

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun

Yorum Ekle

Eposta adresinizi kullanıcılar tarafından görüntülenmez
Yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır